Om Resultat

PrePressControl – Kvalitetssäkring
Beskrivning av – Teknisk kontroll
– Kontroll av utfallets kvalitét
Momentbeskrivning för att säkra tryckbarhet enligt det valda tryckeriets specifikationer.

Vid teknisk kontroll kontrolleras att:
– Det öppna dokumentet är korrekt enligt valda tryckeriets spec. Typsnitt, rätt utfall, länkade bilder (upplösning, färgrymd, ICC-kurva och sammanlagd trycksvärta).

– Mottagen PDF är korrekt producerad enligt valda tryckeriets parametrar. Vi kontrollerar
innehållets färgrymd, att typsnitten är ok, rätt ICC-kurva och att utfallet är korrekt.

Vid kontroll av öppet dokuments utfallskvalitét:
– Hämtar vi hem valda tryckeriets ICC profil, implementerar profilen i bilder och
dokument, installerar profilen i vår provtrycksanläggning och tar fram ett provtryck med
tryckeriets egna färginställningar.

Vid kontroll av PDF’s utfallskvalitét:
– Hämtar vi hem valda tryckeriets ICC profil, tar fram provtryck på kontrollerad PDF.
Vid korrekt dokument eller fil så debiteras endast en startavgift*. Vid fel i öppet dokument eller PDF-fil åtgärdas felet av kunden själv eller av oss.

Vid frågor angående grafisk produktion ring Pelle 08-29 20 72 eller 070-749 39 82.

Resultat
Grafisk Form & Produktion